Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Iğdırlı bir Azeri Türküyüm. Kökenimiz hakkında çesitli rivayetler var. Aslı nedir?

Cevap;
Azerîler, XIII. asırda Moğol İstilası ile Türkistan'dan kopup gelen Oğuz Türklerinin bugünkü Azerbaycan mıntıkasında yerleşmiş olan kısmıdır. Zamanla büyük bir kısmı Safevî tesiriyle Şiîliği kabul etmiş; çok azı Sünnî olarak kalmıştır.

26 Temmuz 2018 Perşembe

    Geri Dön