Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Son devirde mutasavvıf olarak tavsif edilen veya tasavvuftan bahseden bazıları arasında kadınlar da var. Bu kişilerin şer’î hükümlere uymadığı görülüyor. Bu hususta ne söylenebilir?

Cevap;
İnsan günahsız değildir; mürid de öyledir. Ancak hakiki tasavvuftan önce şeriat gelir. Şeriate uymayan tasavvuf ehli olamaz. Şeriata uymayıp da tasavvuftan bahsedenler yanlış yoldadır. Bugün tasavvuftan bahsedenlerin çoğu, Müslümanlıktan bihaberdir.


    Geri Dön