Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Şiblî Numanî ve Nedvî Ehli Sünnet midir?

Cevap;
Evet ama her ikisinin de modernist fikirleri vardır. İhtiyatla okunmalıdır. Mesela Sîretü’n-Nebi kitabında, usul-ı hadîs ilmine uymayan aklî kriterlerle, hadîs-i şerîf kritiğini müdafaa etmektedir.


    Geri Dön