Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Emevîlerin sahabe tarafından Mekke ve Medine’ye kabul edilmediği; bunun üzerine Halife Abdülmelik’in Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı yaptırıp burayı hac yeri ilan ettiği doğru mudur?

Cevap;
Şiîlerin uydurmasıdır. Emevîler, bütün Suriye ve Kudüs'ü imar ettiler. Abdülmelik, Mescid-i Aksâ’yı yaptırdı. Merasimle açıldı. O sene kolera salgını sebebiyle Şam’dan hacca gidiş yasaklandığı için, kötü niyetliler böyle dedikodu yaptı. Abdülmelik, Kâbe’yi tamir ettirdi. Sonraki tamiri, Sultan IV. Murad zamanındadır.


    Geri Dön