Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Katılım bankalarının kredi kartı var. Bir malı banka için peşin satın alıyorsunuz. Sonra size bu malı taksitle daha yüksek fiyatla size satılacağına dair bir mesaj gönderiliyor, kabul ediyorsunuz, malı satın alıyorsunuz. Böyle bir muamele caiz midir?

Cevap;
Muayyen bir şeyi satın almaya vekil olan şahıs, o şeyi kendisi veya başkası için satın alamaz. Ancak bunu müvekkiline haber verip, o da razı olsa olur. Mevzubahis meselede, bu şartlar tahakkuk ediyor. Ancak evvelemirde vekâlet ile alakalı bir mesele vardır: Kredi kartının verilmesi, mücerred vekâlet vermek yerine geçer mi? Vekâlette belirsizlik, akdin sıhhatine tesir eder. Kredi kartı ile muamele yaparken, bu malın pos makinesine sokulması, bankayı haberdar etmek ve onun da kabul etmesi vekâlet yerine geçtiği kabul edilir. Kredi kartıyla muayyen bir malı alırken, vekil olma sıfatıyla ve niyetiyle almak icab eder. Müvekkilinin ismini söylemesi icab etmez. Şu halde bahsi geçen muamelenin caiz olduğu anlaşılmaktadır.

03 Ocak 2018 Çarşamba

    Geri Dön