Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Gusl abdesti hususunda Mâlikî mezhebini taklit eden Hanefî bir kadından, yaklaşık 20,5 gün temizlik, 6 gün kan, 19,5 gün temizlik, 6,5 gün kan, 7,5 gün temizlikten sonra bir leke geliyor. Bu lekeyi gördükten yaklaşık 10 gün sonra kadının aylık döngüye göre tekrar hayzı başlıyor. Yine yaklaşık 6 gün süreceğini tahmin ediyor. Bu safhada kadının namaz kılmayı bırakması lazım mıdır?  Kadının daha öncelerde en fazla gördüğü adet sayısı tam emin olmamakla beraber 12 gün civarıdır.  Bu kadın hayzının başlangıcından itibaren umumiyetle 14. günde hafif lekeli akıntı görüyor. Bu tür akıntılar da hayza dahil oluyor mu?

Cevap;
20,5 gün temizlik, 6 gün kan -> Temizlik adeti 20,5 gün ve hayz âdeti 6 gün
19,5 gün temizlik, 6,5 gün kan, 7,5 gün temizlik, leke - >  Lekeden kasıt yaş halde iken beyaz harici bir renk ise bu kan kabul edilir. Bu leke ile evvelki kanlı günler arasında 15 günden az bir zaman olduğundan bu günler hep aktı kabul edilir. Yani 6,5+7,5 = 14 gün kan olur. Bu kanlı günler, 10 günü aştığından, bunların âdeti kadarı hayz olur. Sonrası istihaze, yani özür kanı olur. Yani 6,5 gün kanın ilk 6 günü hayz olur.  Yarım gündeki namazlar kaza edilir. Temizlik âdeti, 19,5 gün olur. Hayz âdeti değişmez.
Mâliki mezhebine göre, kanlar arası 15 günden az ise, en çok gördüğü hayzın 3 gün fazlasını aşmamak kaydıyla bunlar toplanır. Yani 7,5 gün temizlikten sonra görülen leke, 6,5 günlük kana eklenir ve hepsi hayz olur. Aradaki temiz günler temiz olarak kalır. Bu leke Hanefi'de istihaze olduğundan, haramlık esas alınır ve hayz olduğu kabul edilip gusl abdesti alınır. Şayet kılınmamış namaz var ise, sonra temiz bir günde kaza edilir.
10 gün temizlik, sonrası kan -> Aradaki leke sebebiyle 10 günlük temizlikten sonrası görülecek kanlar ile evvelkiler birbirine bağlanıp, hep aktı kabul edilir. 6 gün hayzdan sonra temizlik âdeti kadar gün (19.5 gün) sonrasındaki kanlar hayz olur. Yani 0,5+7,5+10 = 18 gün geçmiş olduğundan, 1.5 gün sonrasındaki kanlar hayz olur.
Maliki'de, görülen kanlar evvelki 6,5 gün ve lekeli güne bağlanır. En fazla gördüğü kan 12 gün olduğundan, azami 15 gün hayz görebilir. Burada 8,5 güne kadar göreceği kanlar hayz, sonrası istihaze olur.
İki mezhebden birinin hayz dediği günleri hayz kabul edip, ona göre hareket edilir. Sonrasında namazlar kaza edilir. Çünki diğer mezhebde bu gün temiz kabul edilmişti.
Arı Sanat Yayınevi'nden çıkan İmam Birgivî'nin  "Zuhru’l-Müteehhilîn İzahlı ve Misâlli Tercüme" kitabı Hanefi mezhebine göre hayz ve nifası anlatmaktadır.  s. 17 ve 23'de âdetin değişmesi misaller ile izah ediliyor. Ayrıca kitabın ikinci kısmındaki hayz misallerinin tahlili de meselenin anlaşılmasında kolaylık temin edecektir. Bu tür akıntıların yukarıda görüldüğü gibi hayza tesiri vardır.

2 Eylül 2017 Cumartesi

    Geri Dön