Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Vakfa ait bir talebe yurdunda, sosyal ihtiyaçlar ve bilhassa burslar, vakfedenin malından mı karşılanır. Bu para kifayet etmezse, başkasının hediyesinden karşılanabilir mi? Bu hizmetten istifade edenlerden para alınabilir mi?

Cevap;
Bu gibi hususlar için vakıfnameye bakılır. Zenginler vakıftan ücreti mukabilinde istifade edebilir. Vakfa teberru caizdir. Vakıf ticaret yapabilir. Bu takdirde, alıp sattığı şeyler için ticaret ahkâmı caridir. Talebe yurdu, geliri vakfa giden bir otel gibi düşünülür. Fakir talebe burada parasız kalıyorsa, bu vakfın şartlarından ise caizdir.

21 Nisan 2017 Cuma

    Geri Dön