Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bulunduğumuz yerdeki devlet hastanesinde kadın doktor var; ancak hususi hastanede yok. Hususi hastanede erkek doktora muayene caiz midir?

Cevap;
Hasta hanımlar, müslüman tabibe muayene ettirilir. Müslüman, yani sâlih tabib yoksa, zaruret hâlinde mevcud gayr-ı müslimlerin, ahlâkı mazbut olanlarını tercih etmek suretiyle câizdir. Kadın tabib tercih edilmelidir. Velhâsıl sıra ile, müslüman, sonra gayr-ı müslim kadın tabib, gayr-ı müslim terbiyeli tabib ve nihayet mevcud herhangi bir tabibe mürâcaat edilir. Burada şartlara göre hareket edilir. Erkek daha mahirse tercih sebebi olabilir. Dinini kayırmayan kadın da, yabancı erkek hükmündedir.

29 Ocak 2017 Pazar

    Geri Dön