Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Garantili satıştaki garanti maddesi fıkha uygun mudur?

Cevap;
Taraflardan birinin lehine olan şart fasid olduğu gibi, akdi de fâsid eder. Bu umumi hükümdür. Ancak örfe uygun şartlar akde zarar vermez. Bugün için bazı mamullerde garantili satışlar buna dâhil edilebilir. Çünki bu malların hususiyeti muayene ile kolay kolay anlaşılmamaktadır. Hanbelî mezhebinde her çeşit şart sahihtir. Darülharbde fasid satış muteberdir.

12 Haziran 2016 Pazar

    Geri Dön