Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
“Cima esnasında ferce bakmayın, körlüğe sebep olur” meâlinde bir hadis-i şerif zikrediliyor. Eğer sahih ise körlükten maksat nedir?

Cevap;
Şir'atü’l-İslâm’da ‘cima hâlinde’ diyor. Berika’da diyor ki: “Zayıf bir rivayettir. Uydurma olduğunu söyleyenler olduğu gibi, İbni Ömer gibi hilâfının makbul olduğunu söyleyenler de vardır”.

26 Nisan 2016 Salı

    Geri Dön