Bir kişi mesela arabasını satarken, alıcıya arabadaki en küçük bir çiziği dahi göstermek mecburiyetinde midir?
Alıcı muayene ile görüyorsa göstermesi gerekmez. Alıcı görmemişse, sonradan görüp arabayı geri verebilir. Alıcının basit bir muayenesiyle görülemeyecek bir kusuru söylemek lâzımdır.
20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar