Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Biyografi
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci


Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü. Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Hukuk Tarihi doktoru oldu. Ürdün Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. İlmî ve kültürel maksatlarla Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da çok sayıda ülke gezdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesördür. Hukuk Tarihi dersleri vermektedir. Arapça ve İngilizce bilir.

Yıllardır radyo ve televizyonlarda popüler tarih ve kültür tarihi üzerine programlar yapar. Gazete ve dergilerde de bu mevzularda yazıları yayınlanmaktadır

Tezler:
*Eski Hukukumuzda Vasiyet (Yüksek Lisans-Selçuk Üniversitesi-1991)
*Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukukunda Kanun Yolları (Doktora-İstanbul Üniversitesi-1996)

Kitaplar:
*Ateş İstidâsı-İslâm-Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü; Filiz Kitabevi; İstanbul 2001; 15,5x23,5; XVI+293 s.
*İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2003; 14x21; 336 s., 2. Baskı 2017;
*Osmanlı Mahkemeleri; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2004; 13,5x19,5; 383 s., 2. Baskı 2017;
*İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2005; 14x21; 152 s., 2. Baskı 2018;
*İslâm Hukuku; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2006; 17x24; 216 s, 3. Baskı 2018;
*İslâm Hukuku Tarihi; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2006; 17x24; 296 s, 2. Baskı 2015;
*Karakoç Serkiz-Külliyât-ı Kavânîn Fihrist-i Târihî. M. Âkif Aydın, Mehmet Akman, Fethi Gedikli ve Macit Kenanoğlu ile beraber. 2 Cild. Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006. 1. cild: 20x27,5; XII+584 sayfa; 2. cild: 16x24; 1022 sayfa.
*Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle. Ahmet Şimşirgil ile beraber; KTB Yayınları; İstanbul 2008; 176 s., 7. Baskı 2016;
*Osmanlı Hukuku; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2008, 17x24; 600 sayfa, 5. Baskı 2017;
*Hukukun Serüveni; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2011; 13,5x21; 568 sayfa, 3. Baskı 2017;
*Ama Hangi Osmanlı; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2014; 13,5x21; 272 sayfa, 4. Baskı 2017;
*Osmanlı'nın Çöküşü; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2014; 13,5x21; 256 s., 3. Baskı 2018;
*Hukuk Tarihi; AÖF Ders Kitabı; 2014; 2. Baskı 2016;
*Sürgündeki Hanedan; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2015; 13,5x21; 640 s., 4. Baskı 2017;
*Osmanlı'ya Kalan Miras; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2016;
*Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2017; 3. Baskı 2018;
*Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi Behice Sultan'la Altı Ay; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2017; 2. Baskı 2017
*Dini Lügat "İzahlı Misalli Metinlerle"; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2018;
*Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür - Hüseyn Hilmi Işık; İhlas Vakfı Yayınları; İstanbul 2018;


Makaleler:
*Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-3, Yıl: 1996, Sayfa: 213-252;
*İslâm-Osmanlı Hukukunda Vasiyetin Şekli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran 1997, Sayfa: 229-240;
*İslâm-Osmanlı Hukukunda Vasiyetin İsbatı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Cilt: 1,  Sayı: 2,  Aralık 1997, Sayfa: 105-120;
*Lübnan’ın Esas Teşkilat Tarihçesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 3, Eylül 1998, Sayfa: 17-35;
*Kanun-u Esasî’nin İlânını Hazırlayan Şartlar, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Süleyman Arslan’a Armağan, Cilt: 6, Sayı: 1-2, Yıl: 1998, Sayfa: 509-554;
*Eski Hukukumuzda Ölüm Hastasının Tasarrufları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi S. Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, Sayfa 189-220;
*İslâm Hukukunda Sigorta ve Fâiz Hakkında Bir Risâle, (Tercüme), Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: IV, S: 1-2, Erzincan 2000, Sayfa: 597-615;
*Mecelle’de Kanun Yolları, Argumentum-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Ocak-Aralık 2000, Yıl: 9-11, Sayı: 58, Sayfa: 483-488;
*Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2000, Sayı: 31, Sayfa: 764-773;
*İslâm Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; Cilt: 9, Yıl: 2001, Sayı: 1-2, sayfa: 65-158;
*Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü, Belleten-Türk Tarih Kurumu, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık 2001, Sayfa: 959-1005;
*Kanun-ı Esasî’yi Hazırlayan Şartlar, Yeni Türkiye Türkoloji ve Türkiye Tarihi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos 2002, Sayı: 46, Sayfa: 215-219;
*Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cild: III, Sayı: 5, 2005, 417-439;
*Eski Hukukumuzda Hile-i Şer’iyyeye Dair, Atatürk Üniversitesi  Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Y, 2006, C. X, S. 1-2, s. 3-16;
*Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli Meselesi, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 1105-1117.
*Osmanlı Hukukunda İzinnâme ile Nikâh, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, S. 2, Y. 2006, s.41-60.
*İslâm Medreseleri Tarihine Bir Bakış, Rıhle, Y. 4, S.13, Ekim-Aralık 2011, s. 42-50.
*Osmanlı İdaresinde Adem-i Merkeziyet ve İmtiyazlı Eyâletler, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, s. 6, y: 2008 (Güz), s. 7-84.
*Osmanlı Padişahları Kiminle ve Nasıl Evlenirdi? 13.08.2015
*Osmanlı Devleti Bir İslâm Devleti Değil miydi? 27.08.2015
*Osmanlı Devleti ve Demokrasi 11.10.2015
*Osmanlı Cemiyetinde Gayr-ı Tabii Aşklar Yahud Homoseksüellik 06.11.2015
*Kösem Sultan: Entrikacı mı, Yoksa Bir İmparatoriçe mi? 25.11.2015
*“Vatan Sevgisi İmandandır” Ne Demek? 24.12.2015
* Osmanlı Taşra İdaresi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Edt. Mehmet Şeker, Cilt 15, Islâm Medeniyeti II (Osmanlı Dönemi), Istanbul 2018, s.71-84
* Fratricide in Ottoman Law, Belleten, Cilt: LXXXII-Sayı:295-Yıl:2018 Aralık, 1013-104.
Başbakanlık Âile Araştırma Kurumu Türk Âile Ansiklopedisi’ne (1990) yazdığı maddeler:
Nikâh, Talâk, Nafaka, Vesâyet, Hitan, Hukuk-ı Âile Kararnâmesi, Mecelle ve Âile, Zinâ, Ferâiz.


e-posta ile iletişim kurmak için tıklayınız

Resim için tıklayınız.