Vakıflarla alakalı bir konferansta vakfın İslâmî değil, Bizans orijinli olduğunu söyledi. Doğru mudur?
Hazreti Muhammed bizzat vakıf kurmuş, vakıf kurmayı tavsiye etmiş ve sahabe de kurmuştur. Kâbe, dünyadaki ilk vakıftır. Mescid-i Aksa keza öyle. İbrahim aleyhisselamın vakıfları yakın zamana kadar aktif idi.
22 Şubat 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar