Osmanlıca için Eski Türkçe derler. Fakat Osmanlıca Arapça ve Farsça tamlamalardan oluşan bir dildir. Sarayda geliştirilen 4-5 bin kişinin konuştuğu bir dildir. Sizce yanlış mı düşünüyorum?
Avam ile entelektüeller, hiç bir cemiyette aynı dili konuşmaz. Halk dili ile edebiyat dili başkadır. Yüksek kültürlü cemiyetlerde, okumuşların diline itibar edilir. Osmanlıca öyledir. Bâki’nin kullandığı dil de Osmanlıcadır; Karacaoğlan’ın kullandığı da. Biri havas, diğeri avam dilidir. Ama ikisi de Osmanlıcadır, yani Eski Türkçedir.
10 Ocak 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar