Sizin gibi bazı hocalar neden Osmanlıyı bu kadar şahsîleştiriyor? Seyyid olsalar, soya olan saygıyı anlarım. Cumhuriyetten sonra haksızlığa uğrayan bir tek hanedan mensupları mıdır? Yavuz Sultan Selim’i seviyoruz. Ama Avrupa’da büyümüş torunundan bize ne? Şimdi bazı politikacıları seviyoruz. 50 sene sonra hangimiz torununu tanırız?
Yazılarımı hiç okumadığınız anlaşılmaktadır. Bir ilim adamı, hukukçu, en azından insan olarak, hangi kesimden olursa olsun haksızlığa uğramış olanların hakkını savunurum. Bundan tabiî ne olabilir? Bugün şu vatan üzerinde, dinî ve millî hüviyetiyle yaşayanların, bunu Osmanlılara borçlu olduğunu bilmesi gerekir. Büyük âlimler ve veliler hep böyle söylemiş; Osmanlıyı sevmenin ehl-i sünnet bir müslüman için iman alâmeti oluğunu beyan buyurmuştur. Yine yazılarımı okumuş olsanız, Osmanlıların sülâle-i tâhireden olduğunu görürdünüz. İyilik yapanın kendisine ve evladına iyilik yapmak, dinin ve ahlâkın icabıdır. Hazret-i Peygamber, evlâda yapılan iyilik, babaya yapılan iyiliktir buyuruyor. Zamane politikacıları ile Osmanlıları kıyas etmek çok basit düşmektedir.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar