İslâmiyette serbest piyasa ekonomisi olduğu halde, Osmanlı Devleti’nde şimdiki gibi bir serbestlik olmadığı; mesela aynı türden iş yapanlara o mıntıkada belli sınırlamalar getirildiği görünüyor. Bunun izahı nedir?
Osmanlı ekonomisi, o zamanki Avrupa memleketlerinde olduğu gibi kontrollü liberalizm üzerine kuruludur. Bunda zayıfları (halkı) korumak, mal standartlarını muhafaza etmek, muayyen kişi ve kitlelerin aşırı zengin olarak cemiyet düzeni ve devleti tehdid etmelerini önlemek, amme hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini temin etmek gayesi vardır. İslâmiyetin kabul ettiği ekonomik sistem de, başıboş bir liberalizm değildir. Zekât, vakıf gibi müesseselerle, bu sistemin mahzurları bertaraf edilmiştir.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar