İstisnâ’ akdinde müddet tayin edilebilir mi?
İstisnâ’ (sipariş) akdinde müddet tayin edilmez. Eğer müddet tayin edilirse, diğer şartları da varsa selem satışı olur. Halk arasında istisnâ’ akdi yapılmasında örf bulunmayan bir iş ise, böyle bir istisnâ’ akdi fâsiddir. Ancak bu akid de müddet koşularak selem yoluyla câiz hâle getirilebilir. Bu takdirde selem ahkâmı tatbik edilir. Meselâ iş tarife uygun yapılıp bitince, alıcının rüyet (görme) muhayyerliği ile akiden vazgeçme hakkı olmaz. Tatlı, reçel, kömür, tuğla, sabun gibi şeyler, her ne kadar kıyemî ise de, artık benzeri çarşıda rahatça ve benzeri fiyata bulunabildiği için, bunlar da mislî mal gibi seleme mevzu olabilir. İstisnâ’ akdinde, müddet koşulması, bir mühlet olarak değil de, acele yapması bakımından tayin edilmiş ise, meselâ “yarına bitirmen şartı ile” veya “yarından sonra bitirmen şartı ile” yahud “bayrama yetiştirmek şartı ile” diyecek olursa, o zaman istisnâ’ satışı fâsid olmaz. Mecelle, hakkında teâmül olmayan herhangi bir mevzuda yapılan istisnâ’ akdinde müddet beyan edilmemiş ise, yine istisnâ’ akdinin sahih olacağını Kuhistanî’den alarak kabul etmiştir. (İbni Âbidin, İstisnâ bahsi)
20 Ağustos 2014 Çarşamba
Alakalı Başlıklar