Şâfiî’ye göre nikâh kıyarken, kız uzakta ise, baba telefonla kızından vekâlet alabilir mi?
Evet. Ancak baba uzakta ise, kız nikâhı bizzat yapamaz. Orada bulunan velîsinin nikâhı yapması lâzımdır. Kız, tek başına icap ve kabulde bulunamaz.
27 Temmuz 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar