Kıyamet alâmetlerini “Güneşin batıdan doğması, Avrupa’da İslâmiyetin büyümesi demektir” gibi tefsir etmek câiz midir?
Kıyamet alâmetleri, müteşabihattandır. Te’vil ve tefsiri gerekmez. Olduğu gibi mana verilir. Mecaza gitmeye lüzum yoktur.
3 Mayıs 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar