Zekât vekili kendisine umumî vekâlet verilmiş olmasa bile, bir başkasını vekil tayin edebilir. Bu da bir başkasını, bu da bir başkasını edebilir mi?
Edebilir. (Tahtavî; Dürerü’l-Hükkâm, III/881.)


21 Haziran 2010 Pazartesi