Mâlikî’de namazın sünnetlerinden üç tanesini sehven terk edince namaz bâtıl olduğu için, Hanefî olup, Mâlikî mezhebini taklid eden bir kimse, secde-i sehv yapsa, bunda kerahat var mıdır?
Hayır. Farz ve müfsidlerde taklid ettiği mezhebi gözetecektir.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar