Bir kişi internete abone olup, birkaç kişi bunu kullanıyor ve ücreti bölüşüyorlar. Böyle yapmak uygun mudur?
Bir kimse, satın aldığı hizmeti, istediği kimseye kullandırabilir. Bu iş câiz ise de, kanunlara riayet etmek de lâzımdır.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar