İlim talebesine, zengin de olsa zekât verilir. Kendi malının zekâtını verir mi?
İlim talebesi ve muallimi, gâziler, memleketinde zengin olan yolcu, âmil, zengin de olsa zekât alabilir. Kendi malından zekât verecektir. (İbn Âbidîn.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar