Bir kadın hayız gördüğü zamanlarda, her namaz vakti kan gelmese, bir vakit gelip bir vakit gelmese, gelmediği vakitlerde hep gusl etmesi mi gerekir?
Hayzın başlamasından itibaren 3 gün geçmedi ise, namaz vaktinin sonunda abdest alıp vaktin farzını kılacak vakte kadar bekler. Şayet kan kesildiyse abdest alıp, namazını kılar. 3 günden sonra ise, namaz vaktinin sonunda gusl abdesti alıp vaktin farzını kılacak vakte kadar bekler. Şayet kan kesildiyse, gusl abdesti alıp namazını kılar. Ayrıca, kan gelme müddeti, hayz âdetini geçerse, hayz âdetinin sonunda ihtiyaten gusl abdesti alır. Çünki, kanamanın 10 günü aşması halinde, hayz, âdetine döneceğinden, âdet günü ile 10 gün arasındaki temiz günlerde kıldığı namazların sıhhati sağlanmış olur. Mesela, hayz âdeti 5 gün olan bir kadının kanaması âdeti olan 5 günü aşarsa, âdetinin sonunda kan gelse bile gusl abdesti alır. 10 güne kadar kandan sonraki temizlik gördüğü günlerde gusl abdesti alıp namazlarını kılar. Şayet kan 10 günü aşmaz ise, temiz diye kabul ettiği günlerin, aslında hükmen kanlı günler olduğu, yani hayz olduğu anlaşılmış olur. Ancak, kan 10 günü aşarsa, hayz, âdetine döneceğinden, yani 5 gün hayz olacağından, 5 günden sonraki günlerde namazlarını kılmış olması gerekiyordu. Bugünlerde temizken kıldığı namazlar sahihtir. Kılmadığı namazları kaza eder.


26 Ekim 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar