Bir gayrımenkul 100 bin liraya satılsa bile, tapuda 2 bin lira olarak gösteriliyor. Buna dair bir şuf’a davasında tapunun iptali ve tapuda gösterilen düşük bedelle malın müvekkil lehine tescilini almak mümkündür. Böyle yapmak caiz midir?
Şuf’a hakkı mevcut semen üzerinde cereyan eder. Şuf’a hakkı sahibi, alıcının ödediği gerçek bedeli ödemekle mükelleftir. Bedelin ne olduğunu satıcının ispatlaması lâzımdır. Tapu sicili bir delil, bir karine teşkil eder. Bunu bozacak bir delil ibraz ederse, şuf’a hakkı sahibi dinen buna uymak mecburiyetindedir. Bugün mahkemeler bildiğim kadarıyla tapuda gösterilen mikdara bağlı kalmaksızın, bilirkişi raporuna göre bir bedel tayin ediyor. Burada kasıt olmadığı için, böyle bir davada vekillik yapmak câizdir. Mümkün mertebe açıkça haksız kazanca yol açacak davaları almamak tavsiye olunur.
19 Eylül 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar