Hazret-i Peygamber elini dizine koyup gözüyle takip ederek tesbih çekermiş. Parmakla tesbih çekmek bid’at mıdır?
Peygamber aleyhisselam hurma çekirdeklerini sayarak tesbih çekenleri gördü, men etmedi. Bu da takrirî sünnet oldu. Tesbihi elleri ile çekmek efdaldir. Gözüyle takip etme diye bir şey işitmedim. Sağ elin parmakları ile tesbih çekilir. Sağ el sol elin içine alınır. Başparmağın ele bitiştiği boğumdan (yani sağdan sola doğru) başlanarak her elin boğumu bir tesbih sayılarak çekilir. Serçe parmaktan yukarı dönülür.
30 Ağustos 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar