Bir şirkete web sayfası yaptık. Alacağımızı nisaba katacak mıyız?
İcâre veya istisnâ yoluyla olan alacaklar nisaba katılmaz, zekâtı da verilmez.


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar