Anayasalarda değişmez maddeler bulunmasının mânâsı ve sebebi nedir?
Hukuken bir mânâsı yoktur. İnkılâpçıların ideolojilerini sağlama almak için getirdirdikleri zorlaştırma maddesidir. Güya halkın bunda ittifak ettiği, konsensüse vardığı farzedilmektedir. Anayasalarda böyle değişmez maddelerin bulunması demokrasi anlayışına terstir. Yalnızca insan hakları ve demokrasinin tatil edilemeyeceği hususunda madde konabilir. Bu da lüzumsuzdur. Zira demokrasiye inanmış kimseler zaten bu sistemi değiştirmeyi düşünmez. Demokrasi muhalifleri ise böyle işlerle uğraşmaz, kaba güçle işlerini hallederler. Sonra yazdıkları metinleri anayasa olarak halka dayatırlar.
19 Mayıs 2013 Pazar