Hanefî mezhebinde olup, gusl sebebiyle Mâlikî mezhebini taklid eden bir kadının âdeti 10 günü geçiyor. Bazen 15, bazen 18 oluyor. 15 günü âdet sayarak geriye kalan namazlarını kazâ mı edecektir?
Hanefî mezhebinde hayzın en azı 3 gün (72 saat); en fazlası ise 10 gündür (240 saat). Kanın devamlı akması şart değildir. Mesela, Pazartesi 12:00 'da kan gelip kesilir ve 3 gün sonra, yani Perşembe 12:00'da tekrar gelirse, 3 gün akmış kabul edilir.

Mâlikî mezhebinde hayzın en azı yoktur. 1 saat bile hayz sayılır. Hayzın azamî müddeti ise mübtedi (ilk defa hayz görecek) için 15 gün, mutade (âdeti olan kadın) için ise 15 günü aşmamak kaydıyla âdetinin 3 gün fazlasıdır.

Temizlik müddetinin en azı her iki mezhebde de 15 gündür. Kan 10 günü geçmeden kesilirse her iki mezhebe göre de âdeti değişir, yani gelen gün sayısı yeni âdeti olur.

Kan 10 günden sonra devam ederse, Hanefî’de istihaza (hastalık kanı / hayz ve nifâs olmayan kan) olduğundan namazlarını kılması gerekir. Ancak âdetinin 3 gün fazlası 10 günü aşarsa, Mâlikî mezhebinden dolayı namazı bırakır. Âdetinin 3 gün fazlasına kadar böyle yapar. Sonra âdeti bitiminden itibaren 3 gün fazlasına kadar kan gelen günlerdeki namazlarını kazâ eder. Çünki Hanefî mezhebinden çıkmış değildir. 10. günden sonra gelen leke Hanefî’de istihazadır. Mâlikî’de şayet âdetinin 3 gün fazlası 10 günü aşıyorsa, hayz Mâlikî'ye göre devam ediyor sayılır. Binaenaleyh namazı bırakır, kesilince de gusleder. Meselâ hayz âdeti 9 gün olan Hanefî bir kadın, guslde Mâlikî mezhebini taklid ediyor. 12 gün kan görmesi halinde, kan 10 günü aştığından Hanefî mezhebine göre hayz âdetine döner, yani 12 günün ilk 9 günü hayz diğer günler istihaza olur. Ancak Mâlikî mezhebine göre ise âdetinin 15 güne kadar 3 gün fazlası hayz olacağından, 9+3=12 gün hayz olur. Bu kadın, 12. günün sonuna kadar, namaz kılmaz. Ancak Hanefî'ye göre 12 günlük kanın ilk 9 günü hayz olduğundan, sonraki günleri kaza etmelidir. Yani hayz olabileceğinden dolayı kılmadığı 10. gün ve Mâlikî mezhebini taklidden dolayı kılmadığı son iki günün namazlarını kaza eder. Toplamda 3 günlük namazı kaza eder.
5 Mart 2013 Salı
Alakalı Başlıklar