Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Kuvayı Milliye’nin Bozkır’da saltanata bağlı kalan halka kıyım yaptığı doğru mu?
1919’dan itibaren Anadolu’nun çok yerinde, Biga’dan Urfa’ya kadar saltanata bağlı kalan kısımlarında Ankara’ya karşı tertiplenen ayaklanmalar vuku bulmuştur. Eski Teşkilat-ı Mahsusa çeteleri ve affedilen şakiler tarafından teşkil edilen birlikler ile Çerkez (Ethem) ve Laz (Topal Osman) çeteleri tarafından bu ayaklanmalar kanlı ve sert şekilde bastırılmıştır. Konya iki defa ayaklanmıştır. Abdullah Feyzi Efendi hatıralarında tafsilatlı anlatıyor.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar