Bir kimse günah işlediği esnada sevaplı bir iş işlese ecir alır mı?
İçki içerken sadaka vermek gibi, her amelin karşılığı müstakildir. İhlası nispetinde ecir alır. Ancak “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder” mealindeki ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre, büyük günah işleyenlerin nafile amellerine sevap verilmez. Onun için kaza borcu bulunan biri nafile kılsa, zekat borcu olan biri sadaka verse sevap alamaz.


14 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar