Hristiyan hükümdarlarının unvanlarını müslüman hükümdarlar için kullanmakta mahzur var mıdır?
Zira gayri müslimlerin hükümdarlarına kral denir. Fransa kralı, İngiliz kralı, Bulgar kralı gibi. Bir İslam melikine, hele Müslümanların halife diyerek saydıkları ve sevdikleri bir zata kral demek, o melikin ve onun milletinin hepsinin kafir olduklarını söylemek demektir. Kral/kraliçe yerine melik/melike, prens/prenses yerine emir/emire denir. Ürdün meliki, Fas emiresi denir. Aksi takdirde tebasının Müslümanlığına ta’n etmiş olur. Resulullah müslüman hükümdarlar için melik tabirini kullanmıştır. Ancak bilmeyenlere ve ecnebilere anlatabilmek için bu tabirleri kullanmak caizdir. Halk arasında çok iyi bir iş yapan birine, adam kral, kralsın demekte yahut çocuklara prens prenses demekte bir mahzur yoktur. Mecazdır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar