Osmanlı tarihinde aileler savaşlara götürülmez. Fakat Hazreti Hüseyin Irak'a giderken kundaktaki bebekten, ileri yaştaki kadın-erkek herkesi neden yanına alıyor?
Oraya harbe değil, hükümdar olmaya gidiyor. Cenab-ı Peygamber sefere giderken mahmil içinde zevcesini götürürdü. Ama bu peygambere mahsustur.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar