Hazret-i Fatıma’nın Hazret-i Ali’ye darılıp baba evine gitmesine sebep olan ailevi meseleler neydi?
İkisi arasında mizaç farkı vardı. Hazret-i Fatıma çok hassastı. Hazret-i Ali ise latifeciydi. Bir peygamber kızıyla evli olmak kolay olmasa gerektir. Bir de fakirlik gibi mahrumiyetler buna eklendi. Bu arada Hazret-i Ali’nin Ebu Cehl’in kızıyla ikinci bir evlilik yapmak istemesi son raddeye getirdi. Hazret-i Fatıma baba evine döndü. Resulullah, Hazret-i Ali’yi övdü ve kızını nasihatlerle sakinleştirerek eve yolladı. Ama baba olmak itibarıyla da damadına gücendi. Hazret-i Osman araya girerek, ortalığı yatıştırdı.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar