Orta Asya’daki Türk devletlerinin hemen hemen hepsinde totaliter idarecilerin yıllardır başta olmasının sebebi nedir?

Türklerin demokrasiye uygun olmadıklarının veya halkın isyan kültüründen uzak olmasından ziyade hem asırlık Rus-Sovyet tesiri, hem de orada kalan halkın sosyal bünyesi ile alakalıdır. Bu devletler hala KGB tarafından idare edilmektedir.

16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar