Hadis-i şerifte geçen 3 günlük mesafenin 104 km olduğu nasıl tespit edilmiştir?

Hadis-i şerifte, üç günlük yol hakkında bazı mesafe ölçüleri kullanılmış; bunları esas alan alimler, mesafeler tayin etmişlerdir. Nitekim hadis-i şerifte, “Ey Mekkeliler, Mekke’den Usfan’a kadar dört beridden az mesafede namazları kısaltmayın” buyuruldu. İbni Abidin’de der ki, “Âlimlerin hepsi, üç günlük yolu, fersah dedikleri, bir saatte gidilen yolun uzunluğu ile bildirdiler. Bir kısmı, üç günlük yol yirmibir fersahdır dedi. Bir kısmı da, onsekiz, bir kısmı ise, onbeş fersahdır dedi. Fetva, ikinci söze göre, verilmiştir.”

10 Mart 2023 Cuma