Sultan Murad Hüdavendigar’ın ânî şehadeti sonrasındaki ve Fetret Devri’nde, yıllardan beri fütuhatla meşgul çok zengin akıncı beyleri neden kendi idarelerini kurmaya teşebbüs etmediler?

Bu, onların şahsi faziletlerinin, güçlü milli şuurlarının ve Osmanlı hanedanının karizmasının eseridir. Devlet kurmak kolay bir iş değildir. Güçlü bir motivasyon, üstün kabiliyet, talih ve elverişli şartlar lazımdır.

8 Mart 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar