Hazret-i Ali ile Hazret-i Muaviye neden aralarındaki meseleyi harb yerine en başta hakem tayini yoluyla çözmeye çalışmamışlardır?
Böyle münasip gördükleri anlaşılıyor. Hadiseler öyle inkişaf etti. Hakeme müracaat etmek şart değildir. Zaten müracaat edildiği zaman da bir işe yaramadı.


8 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar