Ateşli silahların keşfinden evvelki harblerin kaybedilmesinde amil nedir?
Ateşli silahlardan evvelki harbler üzerine yapılan fiziki tedkikler, kılıçla zayiat fazla olmadığı; harblerin daha ziyade itiş kakış şeklinde geçtiği; asıl zayiatın, sari hastalık, açlık, susuzluk gibi amiller yüzünden olduğu; bezginlik ve yorgunluğun harbin neticelenmesinde rol oynadığını gösteriyor.


2 Ocak 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar