Sultan Hamid’in tahttan indirilen Sultan Murad’ın servetine el koyduğu doğru mudur?
Sultan Murad’ın serveti yoktu. Tahta çıktığında borç içindeydi. Darbeciler, Sultan Aziz’in servetinden yağmaladıkları ile bu borcu ödediler. Sultan Hamid bunun kalan kısmını tahsil etti. Bilhassa Ali Suavi’nin Çırağan baskınında Sultan Murad’ın veya ailesinin dahli olduğuna kabine kanaat getirince, sabık padişahın bir daha böyle işlere kalkışamaması için elindeki vasıtalara el konmasını Sultan Hamid’e tavsiye ettiler. Zaten Sultan Murad ve ailesinin Çırağan’da irtibattan men edilmesi, bir daha böyle maceralara kalkışacak tüm vasıtaları elinden almak maksadına matuftu.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar