Kendi mezhebine dair bazı hükümleri öğrenebilecek imkan bulamayan bir Şafii ne yapar?
Muteber bir Şafii İlmihali alıp güzelce okuyup ona göre amel eder. Mahallesinde, çevresinde Şafii fıkhını bilen takvalı ve ehl-i sünnet bir hoca varsa ona sorar. Bu iki imkân yoksa Hanefi mezhebine geçmesi caiz ve lazım olur.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar