Şehzade Korkut’un padişah olarak kabullenilmemesinin sebebi Şafii mezhebinden olması olabilir mi?
Şehzade Korkut, hanedanda Hanefi olmayan bilinen tek şahsiyettir. Hocası vesilesiyle bu mezhebe geçtiği biliniyor. Ama tahta geçmemesinde bunun rolü yoktur. Muhtemelen o zaman bunu bilen de fazla yoktu. Şehzade Korkut, kardeşi kadar popüler ve karizmatik değildi. Oğlu da yoktu. En mühim sebep bu olsa gerektir. Padişah olmak için Hanefi olmak gibi bir şart yoktur.
19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar