Arapça öğrenirken, Emsile, Binâ, Maksud, Avâmil, İzhâr ve Kâfiye kitaplarının metinlerini ezberlemek lâzım mıdır?
Bilhassa Emsile ve Avâmil'in misallerini ezberlemek lâzımdır.


20 Ekim 2012 Cumartesi