Sultan I. Selim’in harb ile fethedildiği için İstanbul’daki gayrı müslimleri müslüman olmaya zorladığı, Zenbilli Ali Efendi’nin kendisini bundan vazgeçirdiği doğru mudur?
Böyle bir rivayet var ise de Sultan I. Selim, bir belde anveten fethedilince, mağlupların ya esir mübadelesine tabi tutulduğunu, ya fidye mukabili serbest bırakıldığını, ya köle yapıldığını, ya ad zimmi (vatandaş) statüsüne alındığını, bunda halifenin muhayyer olduğunu, Sultan Fatih’in bu son şıkkı tercih ettiğini bilmemesi mümkün müdür? İstanbul’un bir kısmı anveten, bir kısmı sulh ile fetholunmuş gibi yıllar sonra ortaya çıkmış bir rivayet var ise de söz götürür.
21 Ağustos 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar