Din sömürüsü diye bir şey var mı, yoksa din düşmanlarının uydurması mıdır?
Olmaz mı? Tarih boyunca insanları din ile, vatan, millet, ekonomik sömürü gibi iddialarla kandırıp, sosyal, ekonomik ve politik olarak istismar etmeye ve menfaat teminine çalışanlar çok olmuştur.
22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar