Bir yaratıcı olduğuna inanıyorum. Ama yaratıcıdan geldiği söylenen esaslar bir ön kabuldür. Devir devir değişen kaideler bütünü izafidir. İnanmayı seçersen kafanda rasyonelleştirirsin. Bana insanlık tarihinden bugüne kadar gelen inanılması gereken şeyler ve ritüellerin tanrıdan geldiğine dair bir delil gösterir misiniz?
Din, ispat değil vicdan işidir. Aklî delillerle kuvvetlendirilen bir iman, başka aklî delillerle kolayca yıkılır. Allah, insanları imtihan eder. Hoca, imtihan suallerini ve cevaplarını evvelden verirse, buna imtihan denmez. O kişinin bilgi seviyesi ölçülmüş olmaz. Notu da hakikati aksettirmez.
13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar