İzâ eradallahü şey’en hayye esbâbehu sözü hadis-i şerif midir?
“Allah bir şeyi irade ederse, sebeplerini yaratır” sözü, Hazret-i Ömer’e aittir. Muhammed et-Tâhir bin şûr, Keşfü'l-Muğattâ mine'l-Me'ânî ve'l-Elfâzi'l-Vâkı'a fi'l-Muvatta' kitabında diyor ki (s.221): Onun öldürülmesi Allahü tealanın zât-ı ilahisi dahilinde idi. Cenab-ı Hak onun duasına icabet etti. Nitekim o şöyle dua ederdi. Allahümmerzuknî şehâdeten fî sebîlik ve mevten fî beledi resûlik. Bunun üzerine ona denildi ki: Medine'de şehadet nasıl mümkün olur? O ise bu söze şöyle mukabelede bulundu: ‘İza eradellahü şey’en hayye esbâbehu."


13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar