“Saltanat sürer, hükümet etmez” ne demektir?
Monarşilerde hükümdar icraî işlere bakmaz. Bunları vezirler yürütür. Siyasi mesuliyet de onlara aittir. Hükümdar devleti temsil eder. Mühim tayinleri yapar. Siyasi uzuvlar arasındaki koordinasyonu yürütür. Şimdiki tabirle misyon ve vizyonu tespit eder.
9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar