Ayşe Osmanoğlu’nun hatıratına göre Sultan Hamid, Mahmud Şevket Paşa öldürüldüğünde üzülmüş; her ne kadar benim felaketimin müsebbibi olsa bile iyi bir askerdi, demiş. Doğru mudur?
Bunlar rüşvet-i kelam kabilinden sözlerdir. Mahmud Şevket Paşa kötü bir asker ve ahlaksız bir kişiydi. Darbeden başka hiçbir askeri muvaffakiyeti yoktur. Ayşe Sultan’ın hatıratını İsmail Hami ve Nihal Atsız redakte etti, büyük oğlu neşretti. Bazı tahrifler ve lüzumsuz ilaveler vardır.
9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar