Emir Timur, Emir Külal’in müridi midir?
Şahı Nakşibend’in mürşidi Emir Külal’in torunu büyük dedesine dair menakıbnamesinde, Emir Külâl’in Timur için dua etmekten çekindiğini ve onu Semerkant’ta ziyaret etmeyi reddettiğini söyler (Menâkıb-ı Emîr Külâl-i Sûhârî, vr. 29b-31a).
9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar